16

تازه های اخبار

برو بریم »
برق گرفتگی

برق گرفتگی

مقدمه:انرژی الکتریکی با توجه فوایدی که دارد ،مصرف آن هر روز بیشتر میشود. و باید در نظر گرفت که کنار این فواید خطراتی هم به ...

عکس زیباترین دوشیزه اسپانیا در سال ۲۰۱۴

z s 2014 1 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

 خانم لامانچا با ۲۰ سال سن و ۱۷۵ سانتی متر قد به عنوان زیباترین دوشیزه جهانی کشور اسپانیا در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد . رشته دانشگاهی او  زبان های مدرن و ادبیات بوده است .

z s 2014 2 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

z s 2014 3 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

z s 2014 4 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

z s 2014 5 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

z s 2014 6 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

z s 2014 7 2 عکس های دوشیزه جهانی اسپانیا در سال 2014

 

منبع : لاین وی

مطالب مرتبط :

پاسخ دهید