26

تازه های اخبار گوناگون

برو بریم »
انواع نژاد کبوتران

انواع نژاد کبوتران

 انواع نژاد کبوتران:برای پرورش کبوتران باید به نژاد آن دقت کنید ، زیرا هر نوع نژادی به  روش خاص خود باید نگهداری شود . اگر ...

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق همچنان بر پوشیدن کاپشن حتی در تابستان، اصرار دارد!

کاپشن جدید محمود احمدی نژاد!

کاپشن جدید محمود احمدی نژاد!

 

منبع : www.persianv.com
مطالب مرتبط :

پاسخ دهید