16

تازه های اخبار

برو بریم »
برق گرفتگی

برق گرفتگی

مقدمه:انرژی الکتریکی با توجه فوایدی که دارد ،مصرف آن هر روز بیشتر میشود. و باید در نظر گرفت که کنار این فواید خطراتی هم به ...

عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها

امروز اولین روز ماه مهر و نخستین روزی است که دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به مدرسه می روند برخی ها هم برای اولین بار قدم در دبستان می گذارند اما تصاویری که در زیر آمده بخشی از خاطرات دهه شصتی ها و دهه پنجاهی ها است که شاید بچه مدرسه ای های امروز درکی از آن نداشته باشند.

School Nostalgy www OverDoz IR%20%281%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%282%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%283%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%284%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%285%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%286%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%287%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%288%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%289%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2810%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2811%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2812%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2813%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2814%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2815%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2816%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR%20%2817%29 عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

School Nostalgy www OverDoz IR عکس های نوستالژیک مدرسه ی دهه شصتی ها!

پاسخ دهید