23
محل تبلیغ شما
23
محل تبلیغ شما

تبریک هسته ای و عکس جالبی که محسن کیایی منتشر کرد

توافق هسته ای

توافق هسته ای – محسن کیایی با انتشار این عکس نوشته: ﺻﺪاﻣﻮ ﺩاﺭﻱ…….ﺩﻣﺘﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﺗﻴﻢ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ.

 

منبع : www.setarehnews.ir

پاسخ دهید