120
محل تبلیغ شما
120
محل تبلیغ شما

عکس های جدید مهرداد صدیقیان مهر 93

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%281%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

مهرداد صدیقیان متولد بهمن ماه ۱۳۶۷ در تهران است ، از کودکی کار تئاتر را به صورت غیر حرفه ای در مدرسه انجام می داده.اولین موفقیتش این بود که سرپرست یک گروه تئاتر در مدرسه شده و در مسابقات بین مدارس مقام اول را کسب کرده و بعد چند بار دادن تست بازیگری ، در سال ۸۴ برای فیلم عصر جمعه مونا زندی تست می دهد و قبول می شود، ورودش به سینما آسان بوده و این را به حساب شانس خوبش می گذارد .

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%282%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%283%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%284%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%285%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%286%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%287%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%288%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%289%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%2810%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR%20%2811%29 جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

Mehrdad Sedighiiann www OverDoz IR جدیدترین عکس های مهرداد صدیقیان

منبع : overdoz.ir

پاسخ دهید