67
محل تبلیغ شما
67
محل تبلیغ شما

دیدار بازیگران سینما و تلویزیون با سید حسن خمینی

 

دیدار بازیگران با سید حسن خمینی

هنرمندان با حصور در جماران، با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار و گفت و گو کردند.

  دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
 دیدار بازیگران با سید حسن خمینی
دیدار بازیگران با سید حسن خمینی

 

منبع : www.persianv.com

پاسخ دهید