67
محل تبلیغ شما
67
محل تبلیغ شما

خوش گذرونی ملیکا شریفی نیا/ عکس

 ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر نوشت:

 
  • خوش گذرونی 
    به همین سادگی 
    به همین خوشمزگی ! 
    در ضمن بنده نارنجی هستم با اجازه تون !!ا
    برد لذت بخشی بود
 
منبع : www.setarehnews.ir

پاسخ دهید