37
محل تبلیغ شما
37
محل تبلیغ شما

هفته مد هند به نام Amazon India Couture Week 2015 در حال برگزاری است. بسیاری از طراحان مشهور لباس‌های ساری و هندی از ستارگان مشهور سینمای هند به عنوان مدل استفاده می‌کنند.

 
 آیشواریا رای پس از پنج سال در هفته مد هند

امسال و پس از پنج سال آیشواریا رای حاضر شد تا «شو استاپر» برند مانیش مالهوترا باشد.مانیش مالهوترا یکی از مشهورترین چهره‌های دنیای مد و طراح ساری در سینمای هند است که برای بسیاری از ستارگان سینمای هند در فیلم‌ها لباس طراحی می‌کند. کانگنا رانوت یکی دیگر از ستارگان مشهور دو سال اخیر سینمای هند است که اتفاقا پیش از بازیگری مدتی مدل بود واو نیز در این هفته مد به عنوان مدل حضور داشت.
در ادامه لباس آیشواریا رای را ببینید

 آیشواریا رای پس از پنج سال در هفته مد هند <p>

 آیشواریا رای

 <br /> آیشواریا رای پس از پنج سال در هفته مد هند</p> <p>

 

منبع : www.persianv.com

پاسخ دهید