119
محل تبلیغ شما
119
محل تبلیغ شما

استاد عبدالله اسکندری عکس جالبی از گریم هدیه تهرانی منتشر کرده است. این عکس هدیه تهرانی مربوط به 20 سال پیش می باشد.

عکس هدیه تهرانی

استاد عبدالله اسکندری عکس زیر را در اینستاگرام منتشر کرد.

 تست گریم هدیه تهرانی در 22 سالگی

این عکس مربوط به تست گریم هدیه تهرانی می باشد که در حدود 20 سال پیش صورت گرفته بود یعنی زمانی که هدیه تهرانی حدود 22 سال سن داشت.

فیلم روز واقعه در سال 1373 ساخته شده بود.

به چهره هدیه تهرانی در 22 سالگی نگاه کنید:

اولین تست خانم هدیه تهرانى براى فیلم روزواقعه که قسمت نشد

صفحه شخصی عبدالله اسکندری

 

منبع : www.persianv.com

پاسخ دهید