119
محل تبلیغ شما
119
محل تبلیغ شما

خاطره ی یه روز دلچسب و یه رقابت مفرح در یک بازیِ فکری جذاب گروهی… همراه با یک گروه پر انرژی،
ویشکا جانِ آسایش،لیلی رشیدی و محسن کیایی ****
پی نوشت:این عکس به همراه نمادهای بازی سین جیم مربوط به گزارش بازی در ویژه نامه ی نوروزی همشهری جوان است
 بازیِ فکری جذاب گروهی مژده لواسانی با ویشکا آسایش و ...

 

منبع : www.setarehnews.ir

پاسخ دهید