عکس یادگاری نفیسه روشن در عرفات

نفیسه روشن تصویر زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

عکس یادگاری نفیسه روشن در عرفات