87
محل تبلیغ شما
87
محل تبلیغ شما

تازه های پزشکی

برو بریم »
حس بینایی

حس بینایی

 چشم از اجزای بسیار قدرتمند بدن است و به اندازه ی مغز و قلب مفید است و از چند قسمت پلک، مژه، مجرای اشکی، ملتحمه، ...

٠ قانون طلایی یک زندگی زناشویی موفق

١) سعی کنید بیشتر از آن که در انتظار دریافت چیزی از ھمسرتان باشید، چیزی به او ببخشید. اگر ھدف شما ایجاد حس رضایت و خوشبختی در ھمسرتان باشد، مطمئن باشید فرصت ھای بی شماری برای رسیدن به این ھدف پیدا خواھید کرد. در این صورت شما نیز از لطف و محبت ھمسرتان برخوردار خواھید شد. زیرا انسان ھا ھمواره سعی می کنند خوبی ھای دیگران را جبران کنند.

٢) از ھمسرتان انتظارات غیرواقعی نداشته باشید.اجتناب از انتظارات غیرواقعی می تواند از بروز بسیاری درگیری ھا، عصبانیت ھا و سرخوردگی ھا جلوگیری کند. انتظار نداشته باشید ھمسرتان کامل و بی نقص باشد. در ضمن ھیچگاه او را با دیگران مقایسه نکنید.

٣) سعی کنید نسبت به ھمه چیز دیدی مثبت داشته باشید.

۴) به راه ھا یی فکر کنید که می توانید ھمسرتان را نسبت به انجام کارھایی که دوست دارید، ترغیب کنید. اگر این روش مؤثر نبود روش ھای دیگررا امتحان کنید و به یاد داشته باشید که تحسین و تعریف به موقع می تواند یک انگیزه قوی باشد.

۵) اھداف خود را طبقه بندی کنید و افکار خود را بر مھمترین ھدفتان یعنی داشتن یک محیط خانوادگی آرام و شاد

 متمرکز کنید.

 

 

 

Golden key to success.

۶) ھیچ گاه با ھمسرتان وارد جنگ قدرت نشوید؛ به جای این کار با او به توافق برسید.

٧) ھمسرتان را به خاطر اشتباھاتش سرزنش نکنید. در عوض سعی کنید روشی در پیش بگیرید که از تکرار این اشتباھات جلوگیری کند. وقتی شما ھمسرتان را به خاطر اشتباھاتش سرزنش می کنید، احساسات او را جریحه دار می کنید و باعث آزار او می شوید.

٨) اگر خدای ناکرده ھمسرتان به شما توھین کرد، سکوت کنید و با او مقابله به مثل نکنید. با این کار از بروز بسیاری از بحث ھای غیر ضروری جلوگیری می کنید. این لحظات به سرعت سپری خواھند شد و شما می توانید در زمان بھتری با ھمسرتان درباره رفتارش صحبت کنید (البته این بدان معنا نیست که تصور کنید الزاماً باید با یک ھمسر بد زبان و بدخو کنار بیایید و ھمیشه تمام کج رفتاری ھای او را تحمل کنید؛ این مشکل دیگری است و راه حل ھای دیگری دارد).

٩) در زمان حال زندگی کنید. اشتباھات و وقایع تلخ گذشته را فراموش کنید و سعی کنید شرایط زندگی امروزتان را تغییر دھید.

١٠) ھمواره از ھمسرتان بپرسید: برای این که زندگی ما شاد و دلپذیر باشد، من چه کاری می توانم انجام بدھم؟

منبع مجله ی بانوان

 

انواع مطالب روانشناسی را در یسان مشاهده کنید.

مطالب مرتبط :

پاسخ دهید