87
محل تبلیغ شما
87
محل تبلیغ شما

تازه های پزشکی

برو بریم »
حس بینایی

حس بینایی

 چشم از اجزای بسیار قدرتمند بدن است و به اندازه ی مغز و قلب مفید است و از چند قسمت پلک، مژه، مجرای اشکی، ملتحمه، ...

زمان انتقاد

مجموعه : پزشکی زیر موضوعات : روانشناسی زیر موضوعات : همه بخش ها

 

زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

2  مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

3زبان انتقاد:

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

4انتقاد غیر مستقیم:

تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

5میزان انتقاد:

انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

6گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.

7قالب انتقاد:

گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.

8نیت انتقاد:

انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.

9حفظ حریم خصوصی:

نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.

عیب جویی،ممنوع:

انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

10زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :

الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را ، انتقاد ، قرار دهید.

ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتان انتقاد کنید.

ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.

د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.

 

انواع مطالب روانشناسی را در یسان مشاهده کنید

 

مطالب مرتبط :

پاسخ دهید