87
محل تبلیغ شما
87
محل تبلیغ شما

تازه های پزشکی

برو بریم »
حس بینایی

حس بینایی

 چشم از اجزای بسیار قدرتمند بدن است و به اندازه ی مغز و قلب مفید است و از چند قسمت پلک، مژه، مجرای اشکی، ملتحمه، ...

 قدم اول:کمتر فکر کنید.
 بیشتر احساس کنید.

قدم دوم:کمتر اخم کنید.
 بیشتر لبخند بزنید.

 قدم سوم:کمتر صحبت کنید.
بیشتر گوش دهید.

 قدم چهارم:کمتر قضاوت کنید.
بیشتر بپذیرید.

 قدم پنجم:کمتر ببینید.
بیشتر انجام دهید.

 قدم ششم:کمتر گلایه کنید.
 بیشتر سپاسگزارباشید.

 قدم هفتم:کمتر بترسید.     
 بیشتر دوست داشته باشید.

 

 

انواع مطالب روانشناسی را در یسان مشاهده کنید

پاسخ دهید