62
محل تبلیغ شما
62
محل تبلیغ شما

تازه های چرا ، زیرا و چگونه

!خوش اومدی
چرا ترازو مقدار واقعی وزنتان را نشان نمی دهد

چرا ترازو مقدار واقعی وزنتان را نشان نمی دهد

همانطوری که می دانیم ترازو وزن انسان را بر اساس فرمولی اندازه گیری می کند بر مبنای  (BMI)  در خصوص خوب یا بد بودن  وزن افراد  که دارای وزن نرمال ...

سایر مطالب چرا ، زیرا و چگونه