66
محل تبلیغ شما
66
محل تبلیغ شما

تازه های تاریخ و تمدن

!خوش اومدی
بازدید ناصرالدین‎شاه از مجسمه‎اش+عکس

بازدید ناصرالدین‎شاه از مجسمه‎اش+عکس

ساخت مجسمه در شعبان ۱۳۰۴ ه.ق به پایان رسید اما تا سه شنبه ۱۰ صفر ۱۳۰۶ ه.ق که طی مراسمی با عنوان “عید مجسمه” به باغشاه برده شود، در قورخانه ...