116
محل تبلیغ شما
116
محل تبلیغ شما

تازه های شعر و قصه کودکانه

!خوش اومدی
سیاره سرد

سیاره سرد

هزاران مايل دور از زمين، آنطرف دنيا سياره كوچكي بنام فليپتون قرار داشت. اين سياره خيلي تاريك و سرد بود،بخاطر اينكه خيلي از خورشيد دور بود و يك سياره بزرگ ...