107
محل تبلیغ شما
107
محل تبلیغ شما

تازه های بچه های سالم

!خوش اومدی
تاثیر سن پدر در تولد کودک و آینده او

تاثیر سن پدر در تولد کودک و آینده او

تاثیر سن پدر در تولد کودک و آینده او    این واقعیت قابل انکار نیست که تغییرات همه‌جانبه زندگی امروزی، سن ازدواج و زمان باروری را هم تحت‌تاثیر قرار داده ...