110
محل تبلیغ شما
110
محل تبلیغ شما

تازه های تغذیه کودک

!خوش اومدی
زمان مصرف شیرخشک در کودکان

زمان مصرف شیرخشک در کودکان

چه گروه‌هایی نیاز به این تغذیه کمکی در اولین ماه‌های تولد دارند؟بعضی از نوزادان قدرت مکیدن کافی ندارند و نمی‌توانند سینه مادر را تا زمانی که سیر شوند بمکند. این ...