114
محل تبلیغ شما
114
محل تبلیغ شما

تازه های روانشناسی کودکان

!خوش اومدی

آموزش آداب معاشرت به فرزند

اغلب والدین بعد از مشاهده یک رفتار توهین آمیز از سوی کودکشان درصدد تنبیه او برمی آیند. در حالی که برای آموزش آداب معاشرت و رفتار مودبانه نباید کودک را ...