75
محل تبلیغ شما
75
محل تبلیغ شما

تازه های احادیث و سخنان بزرگان

!خوش اومدی

چند حدیث از بزرگان دینی

*آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )*سه چیز حافظه را زیاد میکند و بلغم را از بین می برد : قرائت قران خوردن عسل و جویدن ...