79
محل تبلیغ شما
79
محل تبلیغ شما

تازه های داروخانه معنوی

!خوش اومدی
معجزه سوره حمد در زندگی

معجزه سوره حمد در زندگی

1-  نماز عجیب و مشکل گشا  اگر کسی به نیت قضای حاجت دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و بعد از آن ...