88
محل تبلیغ شما
88
محل تبلیغ شما

تازه های ایدز و انواع اعتیاد

!خوش اومدی
عواقب باردار بودن با اعتیاد به سیگار

عواقب باردار بودن با اعتیاد به سیگار

خانم های باردار سیگاری که نمی توانند بخاطر جنینشان دست از سیگار کشیدن بکشند بهتر است منتظر تولد فرزندی سالم نباشند! سیگار کشیدن علت اولیه بروز عوارض جانبی در نوزادان است. ...