87
محل تبلیغ شما
87
محل تبلیغ شما

تازه های پزشکی

!خوش اومدی
حس بینایی

حس بینایی

 چشم از اجزای بسیار قدرتمند بدن است و به اندازه ی مغز و قلب مفید است و از چند قسمت پلک، مژه، مجرای اشکی، ملتحمه، صلبیه، قرنیه، مردمک، عنبیه، زجاجیه، ...

سایر مطالب پزشکی