23
محل تبلیغ شما
23
محل تبلیغ شما

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

امروز برادر عزیز آقای دبیر در برنامه حضور داشتند
از مردانگی و فتوت و جوانمردی در ورزش زورخانه صحبت کردند
چیزی که این روزا داره به فراموشی سپرده میشه
خدا یار و یاور همه ورزشکاران پیشکسوت
یاحق

 علیرضا دبیر در پشت صحنه برنامه عمو پورنگ

صفحه اجتماعی داریوش فرضیایی

منبع : www.persianv.com
مطالب مرتبط :

پاسخ دهید